Skip to content

Opinie

Monumentalna praca. Przez wiele lat będzie służyć jako źródło tematu.
dr Norman A. Bailey
współpracownik Ronalda Reagana

***

Autor jest doświadczonym dziennikarzem, który ma w dorobku jedne z najlepszych artykułów, esejów i wywiadów na temat zimnej wojny i upadku Imperium Zła. Teraz, nareszcie, zawarł swoje myśli w długo oczekiwanej i bardzo potrzebnej książce… Powinniśmy być wszyscy wdzięczni, że ją napisał.
dr Paul Kengor
politolog, historyk, eseista

***

Wnikliwe studium kilkunastu niedostrzeganych przyczyn, które doprowadziły do upadku sowieckiego imperium, stanowi bezcenny wkład w zrozumienie historii zimnej wojny.
Norman Podhoretz
publicysta, długoletni redaktor naczelny „Commentary”

***

Autor buduje niesamowitą opowieść, która jest dla nas również wyzwaniem.

Peter Schweizer
historyk, eseista, dziennikarz

***

Każdy, kto chce zrozumieć, jak funkcjonują mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do wolności, musi przeczytać tę książkę.
Jeff Nyquist
sowietolog, dziennikarz

***

Tomasz Pompowski jest bardzo dobrze przygotowanym dziennikarzem, który przedstawia duchowe aspekty wojny przeciwko komunizmowi. Polecam tę książkę każdemu, kto chce trochę inaczej spojrzeć na historię ostatniej dekady zimnej wojny.
dr Murray D. Gow
pastor, teolog, wykładowca

 

Zamów książkę

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: