Skip to content

Media

Kontakt dla mediów: 

Kinga Polak-Gieroń

Promocja

tel. 6o5 340 814

 

Kontakt z autorem:

email: ben at christianconceptsdaily.9k.com

Zamów książkę

Armia Boga w mediach: 

Blog Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego: “Polecam nową ksiązkę Tomasza Pompowskiego”. (03.02.2012)

NOWY EKRAN: Człowiek, który zwyciężył komunizm – dr Leszek Pietrzak (06.02.2012) (Co było źródłem tak silnej wiary Regana w możliwość pokonania Związku Radzieckiego, w możliwość pokonania w ogóle komunizmu? Na to pytanie usiłuje odpowiedzieć Tomasz Pompowski w swojej najnowszej książce „Armia Boga kontra Imperium Zła”, czyli „Duchowa historia upadku komunizmu”. Pompowski stawia tezę, że  źródłem całej polityki Regana była jego głębokie zakorzenienie w chrześcijaństwie.)

TVP1 “Kawa czy herbata” (8.02.2012)

TV Razem: wywiad: “o historycznym kontekście niezwykłej książki red. Agnieszki Dublańskiej z dr Leszkiem Pietrzakiem” (8.02.2012)

NOWY EKRAN : Armia Boga kontra Imperium Zła – dr Leszek Pietrzak (8.02.2012)

Katolicki Głos: Odkrywcza, oryginalna, zaskakująca i świeża, świetnie napisana, a momentami sensacyjnaksiążka, bez której nie da się zrozumieć i poznać prawdziwej historii upadku komunizmu. (12.02.2012)

Fakt: “Książka z kontekstem. To Bóg wsparł Pierestrojkę?” (14.02.2012)

“Gazeta Polska Codziennie”: Paweł Paliwoda: Wierny Bogu, wierny Ameryce (18.02.2012)

Niezależna.pl Paweł Paliwoda: Wierny Bogu, wierny Ameryce (18.02.2012)

Tygodnik Idziemy, Wojciech Swiątkiewicz Twórcy wolności:  Autor ujawnia wiele kulis spraw związanych z amerykańską i watykańską dyplomacją, pokazuje też zabiegi, jakie władze komunistyczne podejmowały przeciwko papieżowi z Polski. Ich punktem kulminacyjnym był zamach na życie Jana Pawła II. Pompowski stara się udokumentować, jaką rolę odgrywały w tej zbrodniczej działalności wszechobecne organy bezpieczeństwa w krajach rządzonych przez komunistów.  Koncentruje się wreszcie wokół tego co najważniejsze: dlaczego Kościół milczenia przetrwał, komunizm upadł i powróciła wolność? „Jan Paweł II i Ronald Reagan wiedzieli, że tylko Bóg może coś zmienić. Zmiany były jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię w naszych czasach. Bardzo mi zależało, by spojrzeć właśnie na to wszystko przez ten pryzmat” – zwierza się Tomasz Pompowski. I trzeba przyznać, że zamiar autora w dużej części się powiódł. (19.02.2012)

Prawy.pl, Agata Bruchwald: Duchowa atmosfera w Europie lat 80: “Armia Boga kontra Imperium Zła” to świeże spojrzenie na lata osiemdziesiąte XX wieku ukazujące fundamentalne przyczyny starcia z czerwonym siłami zła. (21.02.2012)

“Gazeta Polska” Marcin Wolski poleca: Decydujące starciejak słusznie podkreśla autor: upadek Imperium Zła nie wynikał z dobrej woli „reformatora” Michaiła Gorbaczowa, był w istocie kapitulacją po przegranej batalii.   (22.02.2012)

Prawica.net Wojciech Maltan: Armia Boga kontra Imperium Zła – Tomasz Pompowski. Autor Prawica.net pisze:  Książka Tomasza Pompowskiego opowiada o wielkiej roli wiary w przezwyciężeniu komunizmu i prawdziwie zgodnej i przyjacielskiej współpracy dwóch wielkich mężów stanu, papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana. Autor dotarł do wielu bohaterów tamtych wydarzeń, którzy po latach opowiedzieli mu o wielu dramatycznych epizodach zimnej wojny. Wśród jego rozmówców są osoby z najbliższego otoczenia zarówno Papieża, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych. (8.03.2012)

“Super Express” Mirosław Skowron: Sojusz JPII z ReaganemKsiążka Tomasza Pompowskiego “Armia Boga kontra Imperium Zła” rzuca na postać Wojtyły światło, do którego w kraju nie przywykliśmy.(15.03.2012)

Advertisements
%d bloggers like this: