Skip to content

Książka

Czy upadek komunizmu pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku był Bożym planem? Czy dlatego w jednym czasie w sferze publicznej pojawiły się takie postacie jak Jan Paweł II, Ronald Reagan i wielu innych, którzy mieli pewność, że Bóg chce zrobić coś szczególnego właśnie w tamtym momencie i za sprawą tych ludzi? Cechowała ich zdolność proroków z  Biblii – poprawnie odczytywali wydarzenia im współczesne. Sądzę, że warto to podkreślić: Jan Paweł II i Ronald Reagan wiedzieli, że tylko Bóg może coś zmienić. Zmiany były jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię w naszych czasach. Bardzo mi zależało, by spojrzeć właśnie na to wszystko przez ten pryzmat – mówi Autor.

Atmosfera duchowa lat 80

Autor biorąc pod uwagę cały kontekst społeczno-polityczny tamtych wydarzeń opisuje rolę jaką odegrali niektórzy politycy administracji Reagana, opozycjoniści podziemnej “Solidarności”, chrześcijańscy misjonarze i duchowni, a także niektórzy przedstawiciele Watykanu. Do pokojowego zakończenia Zimnej Wojny doszło również dlatego, twierdzi autor, iż powstała sprzyjająca ku temu duchowa atmosfera w Europie. Był to także efekt działalności klku ruchów chrześcijańskich. Między innymio: Wspólnoty Taizé brata Rogera Schultza, Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego, Ruchu Lauzanne’a dr Billego Grahama i Odnowy w Duchu Swietym siostry Kim Kollins. Dzięki ich działalności setki tysięcy młodych w Polsce i Europie Wschodniej odnalazło sens i cel w życiu (odnalazło, jak to ujął jeden z misjonarzy, “pokój z Bogiem”). Rolę jaką te ruchy odegrały w procesie zmian mających miejsce pod koniec lat 1990. podkreślał także Jego Swiatobliwość Jan Paweł II.

Jan Paweł II skłania USA i Izrael do udzielenia poparcia Solidarności

W “Armii Boga kontra Imperium Zła” autor ukazuje empatię Jana Pawła II w stosunku do żydów, która wyraża się m.in. w zdecydowanym, bezprecedensowym w historii kościoła, potępieniu antysemityzmu. Autor wyjaśnia kwestię wyjątkowości miasta Jerozolimy. I przypomina o tym, że gdy większość polityków zachodnich wahała się jak postąpić względem reżimu Jaruzelskiego, który narzucił Polakom stan wojenny, ówczesny minister spraw zagraniczych Izraela Icchak Szamir udzielił zdecydowanego poparcia Solidarności w swoim przemówieniu na forum Knessetu w 1982 r.

Kulisy wydarzeń na scenie politycznej oczami ich świadków i aktorów z Zachodu i Wschodu

Autor książki “Armia Boga kontra Imperium Zła” przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi bohaterami wydarzeń opisanych na jej kartach, od sędziego Williama Clarka i  innych współpracowników Ronalda Reagana, przez ludzi „Solidarności” jak śp. Anna Walentynowicz, dysydentów rosyjskich jak Oleg Kaługin i Oleg Gordijewski, po współpracowników Jana Pawła II jak śp.bp Paweł Hnilica czy śp. kard. Andrzej Deskur. Dotarł do nieznanych wcześniej dokumentów oraz wykorzystał bogatą literaturę tematu.

“Armia Boga kontra Imperium Zła” opisuje wielu polityków, działaczy społecznych, publicystów, ludzi dobrej woli, którzy w okresie zimnej wojny po stronie Zachodu jako oddani katolicy, protestanci i żydzi żywili przekonanie, że źródłem ich siły jest Bóg i Opatrzność.
Odkrywcza, oryginalna, zaskakująca i świeża, świetnie napisana, a momentami sensacyjna książka, bez której nie da się zrozumieć i poznać prawdziwej historii upadku komunizmu. Autor jako pierwszy dziennikarz badający ten temat dostrzegł i opisał tak gruntownie fundamentalne przyczyny zwycięskiego starcia z czerwonymi siłami zła w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku; przyczyny – dodajmy – które dotąd przez wielu były lekceważone. Stawia intrygujące pytania, nie boi się na nie odpowiadać i formułuje niezwykle odważne wnioski: To, co się stało, było jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię – stwierdza

Zapraszam do przeczytania fragmentów: pierwszy i drugi

i zapoznania się z opiniami o książce: tutaj

Zachęcam do zamówienia książki bezpośrednio w wydawnictwie

Zamów książkę

Advertisements
%d bloggers like this: