Skip to content

Radio Fos-Zoe o książce

April 2, 2012

Radio uczestników Ruch Światło-Życie z regionu katowickiego umożliwiło wygranie książki w konkursie.

W latach 80 podczas rekolekcji oazowych wielu członków Solidarności doświadczyło wewnętrznej przemiany. I to doświadczenie zanieśli do wielu różnych nurtów tego wielkiego ruchu społecznego. Sam ks Blachnicki próbował przygotować uczestników oaz na nadchodzące przemiany: tworzył  Chrześcijańskę Służbę Wyzwolenia Narodów. Jedną z jej pierwszych inicjatyw było umiędzynarodowienie problemu Polski znajdującej się pod kontrolą junty Jaruzelskiego. Wydawało się bowiem, że “stan wojennny” nie tylko zniszczył Solidarność, ale zamknął usta na Zachodzie nawet tym, którzy promowali jej wysiłki od lata 80 do jesieni 81 roku. Zachód, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, wydawał sie milcząco przyzwalać warszawskim komunistom na systematyczne niszczenie wszystkiego co zostało zbudowane przez Solidarność.

W sierpniu 1983 r. ks Blachnicki stanął na czele międzynarodowego Marszu Wyzwolenia Narodów (zdjęcie) w Hombach  na rzecz oswobodzenia 17 państw zniewolonych przez Moskwę. Podpisał deklarację uczestnikow marszu “Pokój a wyzwolenie”, która z listem przewodnim została wysłana do prezydenta Ronalda Reagana i papieża Jana Pawła II.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: