Skip to content

TYLKO TUTAJ: Fragment książki

January 26, 2012

Specjalnie dla Czytelników tego blogu. Tylko tutaj ukażą się w najbliższych dniach fragmenty książki. Dziś jeden z nich: Przedmowa biografa Ronalda Reagana, autora “Wojen Reagana” i “Victory” Petera Schweitzera.

Zapraszam do lektury.

Zamów książkę

***

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W CALOSCI LUB FRAGMENTACH PONIZSZEGO TEKSTU NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH BEZ ZEZWOLENIA AUTORA ZABRONIONE. 

******

Przedmowa

Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że papież Jan Paweł II i prezydent Ronald Reagan odegrali ważną rolę w pokonaniu sowieckiego imperium. Ale to jest jedna z pierwszych publikacji, która pokazuje, jak ona była ważna.

Bóg powołał do misji podtrzymywania ducha wolności w Europie Środkowej i Związku Sowieckim wiele postaci, od Anny Walentynowicz po ks. Franciszka Blachnickiego, od sędziego Clarka po Billa Brighta, od kard. Andrzeja Deskura po abp. Paula Marcinkusa, których dziedzictwem była zmiana w życiu milionów ludzi. Gdy Europejczycy przestali być obojętni na cierpienia milionów za żelazną kurtyną, bohaterowie tej książki służyli w sposób często trudny do pojęcia, ryzykując życiem, karierą i reputacją. Wielu z nich stało się celem sowieckich ataków, złośliwych medialnych kampanii oraz zamachów terrorystycznych, a inni zostali zdradzeni przez agentów komunistycznych. Wielu z nich w samotności podejmowało trudne decyzje i wybory, za które musieli zapłacić wysoką cenę. Wszystkich powołał Chrystus w ekstremalnych warunkach, które trudno sobie wyobrazić. Ale Ronald Reagan i Jan Paweł II wiedzieli doskonale, że wolności politycznej nie da się wywalczyć bez głoszenia Ewangelii.

Tomasz Pompowski ukazuje nam, że ludzie, którzy służyli Bogu na arenie politycznej, społecznej i religijnej w okresie opisywanym w tej publikacji, nie pasowali do stereotypów. Zarówno mający rodziny, jak i konsekrowani wywodzili się z różnych środowisk i byli obdarowani różnymi darami, zdolnościami oraz bogatą osobowością. Tomasz opowiada nam ich historie, które umieścił w bardzo skrupulatnie odtworzonym tle tamtych wydarzeń. Jako jeden z niewielu autorów dostrzegł kluczową rolę dezinformacji sowieckiej, która stanowiła dla Zachodu znacznie poważniejszy problem niż głowice atomowe. W jego książce czytamy o zmaganiach Jana Pawła II i jego dyplomacji, żeby podtrzymać ducha wolności w podziemnym Kościele za żelazną kurtyną, a także o działaniach sowieckiej machiny, która starała się te działania uniemożliwić. Dowiadujemy się o wysiłku antykomunistycznych działaczy z amerykańskich związków zawodowych, którzy poświęcili lata swojego życia, by służyć polskim robotnikom. Zapoznajemy się z wydarzeniami związanymi z próbą zamordowania Jego Świątobliwości, dowiadujemy się o tym, że Kreml starał się również zniesławić Jana Pawła II i jego wspaniałych współpracowników, posługując się strategią dezinformacji. Odkrywamy zupełnie nieznane dotąd fakty dotyczące abp. Paula Marcinkusa, jednego z najbardziej wiernych i zaufanych współpracowników Jana Pawła II, którego sowiecka propaganda nie przestała prześladować nawet po upadku Imperium Zła. Spotykamy na kartach tej publikacji prezydenta Reagana, męża głębokiej wiary i zaufania Bogu, który podejmuje niełatwe, ale kluczowe decyzje we właściwym czasie i miejscu. Podziwiamy sędziego Clarka, Rogera Robinsona, Normana Baileya, Caspara Weinbergera, Wiliama Wilsona i wielu innych, których działania w celu osłabienie sowieckiego imperium nie są powszechnie znane. Dowiadujemy się, jaki wpływ miał Ruch Światło-Życie ks. Blachnickiego, Campus Crusade Billa Brighta i Wspólnota Taizé brata Rogera, które razem z Janem Pawłem II przygotowały atmosferę duchową na dzień wolności.

To bardzo ważne, by historia chrześcijańskich polityków i duchownych, którzy przyczynili się do rozbicia Imperium Zła, była przedstawiana w ten sposób. W dzisiejszych czasach, gdy sama koncepcja chrześcijaństwa w życiu publicznym uważana jest za politycznie niepoprawną, możemy łatwo stracić naszą historię, jeśli nie zostanie opowiedziana we właściwy sposób. Możemy także zapomnieć, jaką cenę zapłaciło wielu uczniów, by być wiernym Chrystusowi i zignorować ich oddanie i ofiarność. Ta książka nie pozwoli nam na to. Tomasz Pompowski rozumie, na czym polegało zmaganie z sowieckim imperium, i okazuje szacunek i wdzięczność tym, którzy byli w nie zaangażowani, nie pisząc w obojętny sposób na temat tych, którzy w tym samym czasie robili wszystko, by imperium się utrzymało.

Tomasz, odtwarzając najważniejsze chwile i działania tych, którzy służyli Bogu w najbardziej krytycznym okresie zimnej wojny, buduje niesamowitą opowieść, która jest dla nas również wyzwaniem. Spotykamy na kartach tej publikacji zwykłych ludzi, którzy odznaczali się niezwykłą wiarą i wytrwałością. Kiedy dziś popatrzymy na świat postzimnowojenny, ta książka zachęci nas do wyrażenia wdzięczności tym, którzy nie wahali się oddać wszystkiego, by Europa oddzielona żelazną kurtyną mogła uzyskać wolność poprzez wiarę.

Peter Schweizer

Zamów książkę

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W CALOSCI LUB FRAGMENTACH POWYZSZEGO TEKSTU NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH BEZ ZEZWOLENIA AUTORA ZABRONIONE.

Zamów książkę

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: